Welkom bij SPEELKAARTEN.INFO

Deze site is opgezet om een ieder die belangstelling heeft voor speelkaarten wat meer informatie te verschaffen over de ontstaansgeschiedenis van de speelkaart (zie HISTORIE), de diverse druktechnieken, die door de eeuwen heen zijn gebruikt (zie DRUK) en een aantal van de bekendste standaardbeelden, die in de loop der tijd ontwikkeld zijn (zie BEELD).

Ook is er een AGENDA, waar niet alleen melding wordt gemaakt van de voor dit jaar geplande bijeenkomsten van speelkaartenverzamelaars in binnen- en buitenland, maar waar tevens een aantal LINKS te vinden is naar diverse internationale musea, verzamelaarsclubs en particulieren die zich met speelkaarten bezig houden.

DXpo is een engelstalige site waar niet-standaard spellen te zien zijn. Er zijn speciale exposities waarin spellen en makers nader belicht worden.

Er is een permanente expositie van jokers en er kunnen spellen worden geruild of gekocht. Ook als u spellen wilt verkopen kunt u daar terecht. 

Hieronder volgt nog wat algemene informatie over speelkaarten.

VEEL PLEZIER.....................!


U kunt ons altijd uw opmerkingen en vragen mailen: info@speelkaarten.info

 Miriam van Houten's    Webmaster: jopo 


-SPEELKAARTEN-

 

"Speelkaarten" is een ruim begrip. Er zijn vele soorten spellen die met kaarten gespeeld  worden en die dus verschillende soorten speelkaarten gebruiken. Het meest gebruikt zijn de speelkaarten die op deze site behandeld worden. Maar daarnaast bestaan er van oudsher ook educatieve kaarten, later geŰvalueerd tot kwartetspellen, en waarzegspellen. 

Wie, waar ook ter wereld, naar speelkaarten vraagt, zal echter meestal een spel aangeboden krijgen, dat zich kenmerkt door het gebruik van symbolen en voorstellingen op de voorkant en een in een bepaald patroon bedrukte achterkant. De symbolen geven de waarde van de kaart aan. In de regel worden daarbij vier tekens of kaartkleuren gebruikt, met ieder 10 genummerde kaarten en 3 beeldkaarten (zie ook:BEELD).

De meest voorkomende spellen bestaan tegenwoordig dus uit 52 kaarten, met eventueel een of meerdere jokers. Er zijn echter ook landen, waar de lokaal populaire spellen met een ander aantal kaarten gespeeld worden, en waar bij de productie voor de lokale markt het aantal kaarten per spel aangepast wordt.
In Nederland zal men op vlooienmarkten vaak spellen aantreffen waarvan de 2-en tot 6-en ongebruikt zijn gebleven, aangezien er met het spel geklaverjast is. Tot in de jaren '60 van de vorige eeuw zijn er ook hier speciaal op klaverjassen gerichte spellen van 32 kaarten verspreid, vaak voorzien van een drank of tabak reclame op de achterkant. Tegenwoordig gebeurt dat nog slechts op beperkte schaal. 

In Duitsland is het verwante "jass" spel echter zo populair dat er nog steeds op grote schaal spellen geproduceerd worden die slechts uit 32 kaarten bestaan. In Frankrijk komen die ook veel voor om er het daar populaire "belote" te spelen.

In Spanje worden ook spellen vervaardigd die uit 40, 44 of 48 kaarten bestaan, al naar gelang het spel dat men daarmee wil spelen. Voor die spellen worden  tevens de lokale kaartkleuren gebruikt (zie ook: HISTORIE). Als gevolg van de Spaanse verovering van Zuid Amerika worden dit soort spellen tegenwoordig ook daar nog in diverse landen geproduceerd.  

In Rusland bestaan de meeste spellen uit 36 kaarten en zijn spellen van 52+J duidelijk in de minderheid.

Ook kan het soort spel dat gespeeld wordt naast het aantal kaarten het uiterlijk van een spel beinvloeden. In Amerika wordt nog steeds het van oorsprong Duitse "Pinochle" gespeeld, waarbij slechts een kaartkleur (Schoppen) gebruikt wordt. In de VS worden daar nog steeds speciale spellen voor gemaakt, hoewel de productie daarvan nog niet in procenten uit te drukken valt ten opzichte van de reguliere 52+ spellen.

-BELANGRIJKE KAARTEN-

Om de herkomst van een spel te bepalen, is het handig te weten op welke kaarten men met name kan letten, hoewel het natuurlijk vaak gissen blijft.
In Duitsland is het van oudsher gebruik om op de Klaverboer de naam van de producent te vermelden. Natuurlijk hield niet iedere kaartenmaker zich daaraan en vindt men diens naam of logo soms ook op andere kaarten. Belastingsstempels werden in Duitsland, evenals in Nederland, altijd op het Hartenaas geplaatst.

In Frankrijk vindt men ook de maker wel terug op de Klaverboer, maar hier was die gewoonte zeker niet zo algemeen als in Duitsland. Het Klaveraas is bij Franse spellen het belangrijkste aas. Vaak eenvoudig versierd met een lauwerkrans, werd dit aas vroeger ook altijd gebruikt om een belastingstempel te plaatsen. Ook kan men  op het Klaveraas wel eens de naam of het logo van een maker aantreffen.

In Spaanse spellen vindt men de maker vaak terug op meerdere plaatsen, op een der azen of op een van de 4-en. Ook werd de klavervier van het spel tot ca. 1975 gebruikt om een belastingstempel te plaatsen. 

Jokers kunnen ook een aanwijzing zijn naar de maker. Soms zijn het standaardjokers, die aan een bepaalde maker toe te schrijven zijn. Soms staat de naam van de maker op de joker.

Bij spellen met het internationale beeld (zie: BEELD) is de de naam van de maker (of diens logo) vaak op het Schoppenaas terug te vinden. Deze kaart onderscheidt zich vrijwel altijd van de andere azen uit dit soort spellen door een extra versiering. Deze spellen worden overal ter wereld gemaakt, zodat er een dusdanig grote varieteit van schoppenazen bestaat, dat deze apart verzameld worden. 

 

-NIET-STANDAARD-

Verzamelaars van speelkaarten bestrijken vele gebieden: zo zijn er die alleen losse achterkanten verzamelen, vaak gerelateerd aan een bepaald onderwerp -bijv. drank, tabak, lucht- en scheepvaart etc.- of die alleen de jokers verzamelen. Van degenen die volledige spellen verzamelen gaat de voorkeur vaak uit naar de zg. "niet standaard"spellen. Deze kenmerken zich door afwijkende voorstellingen op de normale beeldkaarten (H.V.B), afwijkende Azen of door voorstellingen op de puntenkaarten.

zoals.......   of..... 

Als u ge´nteresseerd bent in niet-standaard speelkaarten of wat meer van deze twee kaarten wilt weten, dan bent u van harte welkom om eens een kijkje te nemen bij DXpo, onze engelstalige site.

 

naar begin